User login

Navigation

Global IMC Network

ΟΧΙ στο Μνημόνιο ~ Αντίσταση με Κάθε Μέσον

 

 
Το νέο απεχθές Μνημόνιο που ετοιμάζεται να υπογράψει η κατοχική Κυβέρνηση Αναστασιάδη με την Τρόϊκα, και το οποίον διέρρευσε η εφημερίδα Φιλελεύθερος έγκαιρα ώστε να πληροφορηθούμε για το τι προετοιμάζουν για μας οι Άρχοντες του Σκότους είναι ξεκάθαρα μια δήλωση υποταγής και διάλυσης της Πολιτείας.
 
Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο στα αγγλικά εδώ:
 
 
Το νέο Μνημόνιο:
 
ο- Υπάγει τον Κρατικό Οικονομικό Προϋπολογισμό στην έγκριση της Τρόϊκας ("αν δεν εγκρίνουμε, δεν θα πάρετε νέο δάνειο"). Με άλλα λόγια η "ανεξάρτητη" Δημοκρατία της Κύπρου παύει να υφίσταται.
 
ο- Δεσμεύει την Κυβέρνηση σε μειώσεις εξόδων του Κράτους που είναι ανέφικτες - ούτε καν στα χρόνια της "υγιούς" οικονομίας δεν ήτο εφικτοί τέτοιοι οικονομικοί στόχοι. Μόνο με ΠΟΛΥ σοβαρές περικοπές που θα κοστίσουν ανθρώπινες ζωές δύναται να προσεγγιστούν τέτοιοι οικονομικοί στόχοι.
 
ο- Αντιμετωπίζει την παρούσα κρίση ως τάχα λογιστικό πρόβλημα (εξισορρόπισης εξόδων και εσόδων), και βασίζεται πάνω σε σκληρά μέτρα λιτότητας, φθορά της Κρατικής υπόστασης, φθορά των θεσμών, ιδιωτικοποίηση των δημόσιων πόρων, καθώς και των δημόσιων περιουσιών, κρατικών και ημικρατικών εταιρειών.
 
ο- Απαιτεί αύξηση των φόρων, αύξηση στις τιμές όλων των χρεώσεων από το Κράτος προς τους πολίτες για όλες τις υπηρεσίες, και περιορισμό της Κρατικής υποστήριξης στον τομέα της Υγείας.
 
ο- Απαιτεί ελάττωση των συντάξεων και υπαγωγή του συστήματος συνταξιοδότησης στην έγκριση της Τρόϊκας.
 
ο- Απαιτεί την κατάργηση των πλείστων περιπτώσεων δωρεάν παροχής Ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το Κράτος και "αναθεώρηση" των εισοδηματικών κριτηρίων με βάση τα οποία θα παρέχεται Κρατική οικονομική βοήθεια για ασθενείς. Παράλληλα απαιτεί την εφαρμογή συστήματος μεικτών πληρωμών για ιατρικές υπηρεσίες (δηλ. να πληρώνουν οι ασθενείς και να συνεισφέρει μερικώς και το Κράτος).
 
ο- Επιβάλλει στη Βουλή νέο σύστημα έγκρισης των Προϋπολογισμών.
 
ο- Επιβάλλει στο Κράτος την δημιουργία ενός νέου θεσμού "επίσημης" διαπλοκής μεταξύ Ιδιωτικού και Κρατικού Κεφαλαίου ("Ιδιωτικο-Κρατικούς Συνεταιρισμούς") ώστε να διοχετεύονται πιο αρμονικά οι Κρατικοί πόροι στο Ιδιωτικό Κεφάλαιο.
 
ο- Επιβάλλει την ιδιωτικοποίηση, "αναδιάρθρωση", και ρευστοποίηση Κρατικών εταιρειών, και διάθεση όλης της Κρατικής περιουσίας και πόρων σε πιθανή εκποίηση (ρευστοποίηση) και την προετοιμασία για ιδιωτικοποίηση "με τάξη". Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται οι Αρχή Ηλεκτρισμού, Αρχή Τηλεπικοινωνιών, Αρχή Λιμένων, κοκ.
 
ο- Επιβάλλει ξερίζωμα όλων των στρωμάτων προστασίας στους δικαιούχους ιδιοκτήτες των ξένων εταιρειών που έχουν εγγραφή και βάση τους στην Κύπρο, αφαιρώντας πλέον οποιοδήποτε λόγο ή κίνητρο να εγγραφεί εδώ ξένη εταιρεία. Αυτό αποτελεί την τελειωτική καταστροφή της τοπικής βιομηχανίας παροχής Χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε ξένες εταιρείες.
 
ο- Απαιτεί "αναθεώρηση" (δηλαδή μείωση) του αριθμού υπαλλήλων στον Κρατικό τομέα και "αναθεώρηση" των μισθών και ωφελημάτων των Δημοσίων Υπαλλήλων ώστε να γίνουν "συγκριτέα" με τον ιδιωτικό τομέα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
 
ο- Περικοπές στις Κοινωνικές Παροχές με τρόπο που εξοντώνει όσα στοιχεία "Κράτους Ευημερίας" υπήρχαν στην Κύπρο. Επιβάλλει να λαμβάνονται υπόψην όλα τα περιουσιακά στοιχεία των αιτητών (ή δικαιούχων) και επιβάλλει πιο στενά περιθώρια και κριτήρια με δηλωμένο στόχο την ελάττωση των δικαιούχων.
 
ο- Επιβάλλει περικοπές στην Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανόμενης και της διασύνδεσης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) στις εξισώσεις υπολογισμού της ΑΤΑ. Με άλλα λόγια, αν η γενική οικονομία δεν πάει καλά, η ΑΤΑ θα μειώνεται αντί να αυξάνεται!
 
ο-  Επιβάλλει μείωση του ανεργειακού επιδόματος και την χρήση του ως μοχλού πίεσης για να "ενθαρρυνθούν" οι τεμπέληδες ιθαγενείς να ψάξουν για δουλειά.
 
ο-  Επιβάλλει, αντί αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων, περαιτέρω σύσφιξη των Κρατικών θεσμών που προωθούν τον ανταγωνισμό στην οικονομία.
 
ο- Επιβάλλει στο Κράτος να εφαρμόσει πιο αυστηρές διαδικασίες ώστε να διευκολύνονται οι κατασχέσεις περιουσίας από τους δανειστές, και νομική διευκόλυνση σε επιταχυμένες δημοπρασίες περιουσιών που κατάσχονται. Επίσης, επιτάχυνση των νομικών διαδικασιών για κατασχέσεις!
 
ο- Επιβάλλει ακόμα πιο ενεργό υπερ-επένδυση και υπερ-εξάρτηση της οικονομίας μας στον Τουρισμό. Ενώ χρειαζόμαστε επειγόντως ακριβώς το αντίθετο, το οποίο είναι επένδυση στην οικονομική μας αυτάρκεια ώστε να παράγουμε εδώ τα τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα, απλά εργαλεία, στέγη, κλπ. που χρειαζόμαστε, και απεξάρτηση από τον Τουρισμό.
 
ο- Με το Μνημόνιο η Τρόϊκα απαιτεί και επιβάλλει τις δικές της διαδικασίες για το πως ακριβώς θα εξορυχθεί και διατεθεί το Φυσικό Αέριο στην αγορά!
o- Επιβάλλει ότι τα σχέδια της Κυβέρνησης για το πως ακριβώς θα γίνουν αυτά θα υποβάλλεται στους "εταίρους" για έγκριση.
 
o- Επιβάλλει την διαπλοκή οικονομικών πρακτικών που είναι κάθετα αντίθετες στην Κρατική κερδοφορία από το Φυσικό Αέριο και ενισχύουν την κερδοφορία του Ιδιωτικού Κεφαλαίου που θα εμπλακεί στις αγοραπωλησίες.
 
o- Επιβάλλει την δημιουργία Ειδικού Ταμείου που θα διαχειρίζεται τα Κρατικά κέρδη από το Φυσικό Αέριο, η ίδρυση και λειτουργία του οποίου φυσικά θα υπάγεται στην έγκριση της Τρόϊκας!
 
Για όλους αυτούς τους λόγους, και για όσους αναφέρονται στα πρόσφατα μας άρθρα που παρουσιάζουμε πιο κάτω, και ΚΥΡΙΩΣ για τον λόγο ότι το Μνημόνιο είναι πράγματι το τελειωτικό κτύπημα Αττίλας 3 που θα εξαθλιώσει τον λαό μας και θα μας καθυποτάξει στις ξένες δυνάμεις με κίνδυνο να μην επιβιώσουμε ως Έλληνες σ' αυτό τον τόπο για περισσότερες από μία δύο γενεές ακόμα, θεωρούμε πως είναι απαράδεκτο να δεκτούμε έστω και μία του πρόταση.
 
Πιστεύουμε πως εδώ που φτάσαμε, μόνο με ουσιαστική συλλογική λαϊκή Αντίσταση με κάθε εφικτό μέσο μπορούμε να αποφύγουμε την καταστροφή πλέον.
 
Προς τούτο απαιτείται Ενότητα, και λαϊκή Αυτο-οργάνωση.
 
Πέτρος Ευδόκας, petros@cyprus-org.net
εθελοντής, Φιλική Εταιρεία Κύπρου
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
"...Μεγάλο μέρος του λαού μας έχει τρομοκρατηθεί και φοβάται πως δεν υπάρχει άλλη λύση από το Μνημόνιο - δηλαδή μέτρα λιτότητος, απολύσεις, περικοπές μισθών και ωφελημάτων, και αυξήσεις των φόρων - και υποχρεούται σε μια στάση απόγνωσης: " Έ, τι να κάμουμε; Πρέπει να τα δεκτούμε...". ΔΕΝ είναι έτσι όμως!"
 
Η Αντίσταση στο Μνημόνιο ~ Έξω η Τρόϊκα !
Τα κύρια σημεία:
ο- Λύσεις υπάρχουν: εφικτές, εφαρμόσιμες και βασισμένες στις ανάγκες του λαού
ο- Γιατί Αντίσταση; Η σχέση του Μνημονίου με την ρατσιστική Διζωνική
ο- Αντίσταση... με ποιές μεθόδους;
ο- Η πηγή των προβλημάτων: ποιά, ακριβώς, είναι η φύση της κρίσης;
 
Εντός, Εκτός και Επί τα Αυτά
Λίρα, Ευρώ ή Δραχμή;
 
Μέτρα Διάσωσης και Απεγκλωβισμού από το Μνημόνιο
Μικρό Εγχειρίδιο Πρακτικών Μέτρων
 
Απεγκλωβισμός της Οικονομίας
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Comments

Newswire

Mon 1 January 2018
Sat 30 September 2017
Sat 23 September 2017

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire