User login

Navigation

Global IMC Network

Τα ΝΑΙ και τα ΟΧΙ

Πώς συνάδει η Διζωνική με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;

 
Θα βοηθήσει στην επανένωση της Κύπρου ώστε να ζήσουμε ξανά οι δύο κοινότητες μαζί στις ίδιες γειτονιές, χωριά και χώρους εργασίας;
 
·         Διορθώνει το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που ονομάζεται εποικισμός;
·         Επιτρέπει επιστροφή όλων των προσφύγων Τ/Κυπρίων και Ε/Κυπρίων στους τόπους τους;
·         Αντιστρέφει την εθνοκάθαρση των Ελλήνων ιθαγενών της Κύπρου;
 

Όλοι οι διεθνείς νόμοι και συμβάσεις καθώς και το νομικό κεκτημένο της ΕΕ απαιτούν την επιστροφή όλων των προσφύγων στις εστίες τους σε καθεστώς πλήρους ισότητας και με όλα τους τα συνταγματικά, πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα. Αν η Διζωνική παρέχει "εξαιρέσεις" ή "παράκαμψη" αυτών των αξιών τότε είναι ασύμβατη με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

 
·         Αν επιστρέψουν όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους - σύμφωνα με το δίκαιο και τον νόμο - οι Έλληνες της Κύπρου είναι θα είναι πάλι η νόμιμη πλειοψηφία παντού, σε βορά και νότο, όπως και πριν από την εισβολή. Άρα ΠΩΣ θα εδραιωθεί Τ/Κυπριακή "συνιστώσα πολιτεία" οπουδήποτε αν δεν υπάρχει πλειοψηφία Τ/Κυπρίων; ΜΟΝΟ με την καταπάτηση των δικαιωμάτων όποιου επιστρέψει... αλλά και αυτών που δεν θα επιστρέψουν.
 
·         Πως αλλιώς θα διατηρήσει η Τ/Κ "συνιστώσα πολιτεία" την Τ/Κ πλειοψηφία αριθμούς πολιτών, σε ιδιοκτησίες, σε εργασίες, σε ψηφοφόρους κλπ.; ΜΟΝΟ με την καταπάτηση των δικαιωμάτων και την επιβολή Φυλετικών Νόμων.
 
Ποιός από μας πιστεύει πως οι Φυλετικοί Νόμοι σήμερα, τόσες δεκαετίες μετά τον Χίτλερ, μπορούν να διασφαλίσουν Ειρήνη και Δικαιοσύνη, ή την επανένωση και συμφιλίωση των δύο κοινοτήτων; Μπορεί να στηθεί φιλία και εμπιστοσύνη των κοινοτήτων θεμελιωμένη πάνω σε ρατσιστικούς εθνοφυλετικούς νόμους που θα εντοιχίσουν τις διακρίσεις και την ανισότητα μες σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας; Όχι. Μόνο σε σφαγές και νέο πόλεμο μας οδηγούν αυτά.
 
Η Διζωνική, αν θα βασίζεται σε Φυλετικούς Νόμους αντί στην ισότητα των ανθρώπων, μόνο ρατσιστική μπορεί να χαρακτηριστεί, ισοδύναμη με το ρατσιστικό Απάρτχαϊντ της Νοτίου Αφρικής ή με εκείνο που επέβαλε το Ισραήλ στους Παλαιστίνιους με βία και αίμα.
 
Η ρατσιστική εκδοχή της Διζωνικής, που είναι η βάση και φιλοσοφία του νέου σχεδίου λύσης παραβιάζει άμεσα τα πιο κάτω άρθρα της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών:
 
ΑΡΘΡΟ 1
Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση, και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ τους με πνεύμα αδελφοσύνης.
 
Η Διζωνική παραβιάζει την ελευθερία και την ισότητα όλων των Τ/Κυπρίων και  Ε/Κυπρίων που τα δικαιώματα τους θα πεταχτούν στον κάλαθο των αχρήστων για να μπορέσει να καταστεί δυνατή η δημιουργία Τ/Κ "συνιστώσας πολιτείας".
 
ΑΡΘΡΟ 2
Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση.
 
Δεν θα μπορεί ακόμα να γίνεται καμία διάκριση εξαιτίας του πολιτικού, νομικού ή διεθνούς καθεστώτος της χώρας από την οποία προέρχεται κανείς, είτε πρόκειται για χώρα ή εδαφική περιοχή ανεξάρτητη, υπό κηδεμονία ή υπεξουσία, ή που βρίσκεται υπό οποιονδήποτε άλλον περιορισμό κυριαρχίας.
 
 
Η Διζωνική εκ των πραγμάτων αποτελεί ένα έκτρωμα εθνοφυλετικού διαχωρισμού σε Δύο Ζώνες, το οποίο παραβιάζει κατάφωρα το πιο πάνω άρθρο.
 
ΑΡΘΡΟ 3
Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια.
 
Όλοι εμείς οι πρόσφυγες που θα θελήσουμε να επιστρέψουμε στους τόπους μας αποκλειόμαστε με τη Διζωνική και γινόμαστε έρμαιο της κάθε "συνιστώσας πολιτείας" η οποία θα δύναται να μας εμποδίσει να ασκήσουμε τα πιο πάνω δικαιώματα.
 
ΑΡΘΡΟ 6
Καθένας, όπου και αν βρίσκεται, έχει δικαίωμα στην αναγνώριση της νομικής του προσωπικότητας.
 
Η προσφυγική μας ιδιότητα διαφυλάσσεται από την Οικουμενική Διακήρυξη. Με άλλα λόγια τα δικαιώματα μας δεν χάθηκαν ποτέ. Η Διζωνική όμως τα διαγράφει για να δημιουργήσει "συνιστώσες πολιτείες" πάνω στα ερείπια των σπιτιών, των χωριών και των πόλεων μας.
 
ΑΡΘΡΟ 7
'Ολοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο και έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία του νόμου, χωρίς καμία απολύτως διάκριση. 'Ολοι έχουν δικαίωμα σε ίση προστασία από κάθε διάκριση που θα παραβίαζε την παρούσα Διακήρυξη και από κάθε πρόκληση για μια τέτοια δυσμενή διάκριση.
 
Η Διζωνική παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της ισότητας ενώπιον του νόμου αφού προσδίδει διαφορετικά δικαιώματα και προνόμια εκατέρωθεν, με βάση τον εθνοφυλετικό διαχωρισμό των ανθρώπων μας.
 
ΑΡΘΡΟ 12
Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιμής και της υπόληψης του. Καθένας έχει το δικαίωμα να τον προστατεύουν οι νόμοι από επεμβάσεις και προσβολές αυτού του είδους.
 
Η εισβολή και η 40χρονη κατοχή κονιορτοποίησε κάθε ένα από τα πιο πάνω. Η Διζωνική εντοιχίζει τα τετελεσμένα της εισβολής και την ανομία της κατοχής μες τις δομές του νέου κράτους.
 
ΑΡΘΡΟ 13
1. Καθένας έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί ελεύθερα και να εκλέγει τον τόπο της διαμονής του στο εσωτερικό ενός κράτους.
2. Καθένας έχει το δικαίωμα να εγκαταλείπει οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και τη δική του, και να επιστρέφει σε αυτήν.
 
Το δικαίωμα της επιστροφής είναι απαραβίαστο θεμέλιο του διεθνούς δικαίου. Ενώ η Διζωνική θέτει εξ ορισμού περιορισμούς στην επιστροφή καθώς και τελειωτική απαγόρευση στην επιστροφή Όλων των προσφύγων.
 
ΑΡΘΡΟ 17
1. Κάθε άτομο, μόνο του ή με άλλους μαζί, έχει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας.
2. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί αυθαίρετα την ιδιοκτησία του.
 
Λύση που δεν διασφαλίζει την επιστροφή των περιουσιών σε όλους τους νόμιμους ιδιοκτήτες δεν είναι συμβατή με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Διζωνική παραβιάζει κατάφορα αυτό το άρθρο.
 
ΑΡΘΡΟ 21
1. Καθένας έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, άμεσα ή έμμεσα, με αντιπροσώπους ελεύθερα εκλεγμένους.
2. Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας του.
3. Η λαϊκή θέληση είναι το θεμέλιο της κρατικής εξουσίας. Η θέληση αυτή πρέπει να εκφράζεται με τίμιες εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται περιοδικά, με καθολική, ίση και μυστική ψηφοφορία, ή με αντίστοιχη διαδικασία που να εξασφαλίζει την ελευθερία της εκλογής.
 
Η Διζωνική παραβιάζει την αρχή "ένας άνθρωπος = μία ψήφος". Χωρίς την παραβίαση αυτή με "προσαρμογή ψήφων" δεν μπορεί να υπάρξειμια Τ/Κυπριακή "συνιστώσα πολιτεία". Αυτή μπορεί να δομηθεί μόνον πάνω στην παραβίαση της δυνατότητας των Ε/Κυπρίων να επιστρέψουν στους τόπους τους και να συμμετέχουν σε εκλογές και δημοψηφίσματα με ελευθερία και ισότητα.
 
ΑΡΘΡΟ 28
Καθένας έχει το δικαίωμα να επικρατεί μια κοινωνική και διεθνής τάξη, μέσα στην οποία τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη να μπορούν να πραγματώνονται σε όλη τους την έκταση.
 
Η Διζωνική εγγυείται τη διαιώνιση μίας κατάφωρης αδικίας εις βάρος όλων των προσφύγων Τ/Κυπρίων και Ε/Κυπρίων και η αδικία θα είναι εντοιχισμένη μέσα στη δομή του νέου κράτους.
 
ΑΡΘΡΟ 29
1. Το άτομο έχει καθήκοντα απέναντι στην κοινότητα, μέσα στα πλαίσια της οποίας και μόνο είναι δυνατή η ελεύθερη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
2. Στην άσκηση των δικαιωμάτων του και στην απόλαυση των ελευθεριών του κανείς δεν υπόκειται παρά μόνο στους περιορισμούς που ορίζονται από τους νόμους, με αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των άλλων, και να ικανοποιούνται οι δίκαιες απαιτήσεις της ηθικής, της δημόσιας τάξης και του γενικού καλού, σε μια δημοκρατική κοινωνία.
3. Τα δικαιώματα αυτά και οι ελευθερίες δεν μπορούν, σε καμία περίπτωση, να ασκούνται αντίθετα προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών.
 
Η Διζωνική βρίσκεται σε άμεση και ευθεία σύγκρουση με τους σκοπούς και τις όλες αυτές τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών, Η επιβολή της θα κινηθεί αντίθετα με όλα τα πιο πάνω.
 
ΑΡΘΡΟ 30
Καμιά διάταξη της παρούσας Διακήρυξης δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι παρέχει σε ένα κράτος, σε μια ομάδα ή σε ένα άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίδεται σε ενέργειες ή να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην άρνηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που εξαγγέλλονται σε αυτήν.
 
Ας το ξαναπούμε εδώ για να καταγραφεί καλύτερα: Η Διακήρυξη δεν επιτρέπει σε κανένα κράτος, ομάδα ή άτομο οποιοδήποτε δικαίωμα να επιδίδεται σε ενέργειες ή να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην άρνηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών.
 
Αυτό είναι και το βαθύτερο νόημα της ανομίας της ρατσιστικής Διζωνικής. Παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς και τοπικού δικαίου: εάν επιβληθεί, όλες οι χώρες, ομάδες και άτομα θα έχουν καθήκον και υποχρέωση να της αντισταθούν με κάθε μέσο ώστε να αποκατασταθούν όλα τα νομικά, συνταγματικά και ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων. Μόνο όταν αυτά ριζώσουν για καλά στη χώρα μας θα θεμελιωθεί η ποθητή Συμφιλίωση των δύο κοινοτήτων, Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ασφάλεια που όλοι έχουμε ανάγκη.
 
 

Σόλων Αντάρτης, solon_antartis@yahoo.com  
και
Πέτρος Ευδόκας, petros@cyprus-org.net

~~~~~~~~~~~~~~
 
Σχετικά Αναγνώσματα
 
Το πιο πάνω άρθρο σε μορφή φυλλαδίου, έτοιμο για τον εκτυπωτή και για διανομή:
http://filiki.etaireia.org/OXI.NAI.Diethnes.Dikaio.Solon.Petros.pdf
 
Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ασφάλεια σε Όλη την Υδρόγειο
http://cyprusindymedia.blogspot.com/2011/02/blog-post.html
 
Η Πιπίλα του Κεντρώου Χώρου
http://cyprus.indymedia.org/node/4611
 
Η Ρατσιστική Διζωνική Αποτελεί τη Συνειδητή Επιλογή Ολοκλήρωσης του Κυπριακού Εθνικισμού
http://cyprus.indymedia.org/node/4895
 
Μέτρα Διάσωσης και Απεγκλωβισμού από το Μνημόνιο
Μικρό Εγχειρίδιο Πρακτικών Μέτρων
http://cyprus.indymedia.org/node/4786
 
Κυκλώνας Βήτα
http://cyprusindymedia.blogspot.com/2010/09/blog-post_13.html
 
Διαστημικός Έρως
http://cyprusindymedia.blogspot.com/2011/01/blog-post_13.html
 
Καθ' Οδόν Προς το Μέλλον
http://cyprusindymedia.blogspot.com/2010/12/blog-post_29.html
 
"Λύση, λύση μου, λύση..."
http://cyprusindymedia.blogspot.com/2010/12/blog-post_08.html
 
Στούς Πρόποδες του Τροόδους
http://cyprusindymedia.blogspot.com/2010/07/blog-post_19.html
 
Η Απέραντη Νήσος
http://cyprusindymedia.blogspot.com/2011/05/blog-post_15.html
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 

AttachmentSize
oxi.nai_.jpg29.22 KB
oxi.nai_.jpg29.22 KB
nai.oxi_.jpg22.36 KB

Comments

Newswire

Mon 1 January 2018
Sat 30 September 2017
Sat 23 September 2017

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire